Tan Weilun
Shaozhou fu de zongjiao, shehui yu jingji = Religion, society, and the economy in Shaozhou volume 1
Date de publication
Shaozhou fu de zongjiao, shehui yu jingji = Religion, society, and
the economy in Shaozhou volume 2
Date de publication